dijous, 28 de maig de 2009

ALTERNATIVES PER A UNA MILLOR GESTIÓ


Hi ha moltes maneres d’assolir una gestió òptima dels recursos, tenint en compte aspectes socio-economics, naturals, etc.
Un dels aspectes més importants en el cas de Bolívia es fer entendre als camperols que la utilització òptima dels recursos naturals fara que les condicions socio-econòmiques millorin substancialment, de manera que de mica en mica es vagin equiparant, en alguns aspectes, als de la resta de la població.
Si es promou a les zones camperoles que coneguin i practiquin de forma associativa alternatives agroforestals, veuran recompensada la seva tasca en una disminució de la pressió sobre els recursos vegetacionals.
Si es promou que les famílies camperoles facin un ús dels recursos naturals (sòls, aigua, i vegetació) òptim; utilitzant només el que necessiten a les llars i a les zones productives, es començarà a dur a terme un canvi de model a la societat que farà que les futures generacions tinguin molt entesa la problemàtica mediambiental.Si es dota a les zones camperoles d’unes infraestructures tecnològiques més avançades i eficients això farà que s’hagi d’utilitzar molta menys quantitat de combustible per abastir les zones poblades i permetran millorar l’eficiència de la gestió dels recursos naturals.
Per altra banda, si es promou una política de optimització dels recursos a les zones més poblades de les regions bolivianes i s’aconsegueix que hi hagi una reducció de la quantitat de combustible utilitzat per habitant, es podrà aconseguir mantenir el nivell de vida sense malmetre els recursos d’una manera tan important.
Si des dels governs es promouen unes politiques estratègiques adequades que afavoreixin les empreses més “netes”, s’estableixi un model educatiu que ensenyi des de ben petits quina és la millor opció energètica, de manera que els recursos naturals no s’esgotin en pocs anys tindrem una societat molt conscienciada en temes ambientals.
Per altre banda, si es comença a investigar en noves maneres energètiques més eficients es reduirà la pressió sobre els recursos i aquests de mica en mica passaran de ser potencialment esgotables a ser un bé que se’n farà molt poc ús.
Resumint, estem en un moment en el qual la pressió que exercim sobre els recursos naturals cada cop és més gran, de manera que si entre tota la societat intentem reduir el nostre us dels recursos aconseguirem ser més eficients i menys dependents d’uns recursos que ara per ara són no renovables en gran part, fent que s’investigui en noves maneres energètiques més netes, que no es basin en el petroli i el gas, per de mica en mica establir un nou model energètic més respectuós amb el medi ambient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada