dilluns, 10 de gener de 2011

POSSIBLES AMENACES

Impactes sobre la fauna y la vegetació:

•    Entre  els anys 1980 i 1990, Bolívia va perdre  440.000 hectàrees de boscos humits de manera anual. En aquest període es van reduir 49.317.000 hectàrees de bosc.

•    A conseqüència de la influencia antròpica, tal i com varen comentar en altres articles, moltes de les especies vegetals i animals han desaparegut, sent una de les majors responsables l’agricultura, ramaderia, mineria i principalment l’explotació dels hidrocarburs.

•    El tràfic de pells, fibres o qualsevol tipus de teixit provinent d’animals és un altre fet que amenaça l’entorn natural de Bolívia, aquest tipus de mercat no està controlat per l’estat i per tant produeix un desequilibri en el medi.

•    L’Estat no aporta cap mena de preocupació davant d’aquests problemes, mostra una aptitud indiferent.

•    Els animals silvestres són uns dels més afectats, ja que d’ells es treu un major profit en varis àmbits, per aquesta raó unes 250 especies d’animals silvestres es troben en perill d’extinció i moltes altres, gairebé una seixantena es troba en un estat vulnerable.

Font de la imatge: http://www.laprensa.com.bo/noticias/27-2-2011/noticias/27-02-2011_12203.php


FOTOGRAFIA DE LA RESERVA DE ANIMALES SALVAJES DE BOLÍVIA: http://latrola.net/blok/reserva-de-animales-salvajes-en-bolivia-18-fotos

Impacte sobre la vegetació: LA DEFORESTACIÓ

La deforestació és una de les principals i més importants amenaces que pateix el món vegetal, aquest impacte irromp en tots els ecosistemes boscosos de Bolívia. Aquesta deforestació sobretot es concentra en els territoris del bosc amazònic, el bosc de transició, el bosc sec chiquitano, el bosc sub-andí  i al Chaco.
La principal causa d’aquest important increment en la deforestació es l’activitat agrícola, causant una pèrdua de 33 milions d’hectàrees de bosc.

Deforestació a Beni
 Font: http://www.sobrelarocacocinassolares.com/Medio%20Ambiente.html

En quant a territoris destaquem que el major ritme de deforestació  s’il•lustra a Santa Cruz Pailón - Los Troncos, en segon lloc Cochabamba el Chapare i en tercer lloc el Beni a Yucumo - Rurrenabaque - San Borja.

La deforestació es culpable de gairebé un 95% de la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic a comparació només es causant d’un 5%.

Font de la imatge: http://www.ecologismo.com/tag/sequias/

El 25% del carboni de la biosfera el contenen les superfícies de boscos tropicals, que alberguen un 15% del planeta.

Cada any es disminueixen 13 milions d’hectàrees de boscos tropicals. Això representa 1/5 part de pèrdua del total d’emissions de carboni i per tant un empitjorament per combatre l’escalfament  global.

El següent gràfic ens mostra la taxa de deforestació per càpita i any

Font de la imatge: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07570.pdfEl següent gràfic ens mostra les diferents causes de la deforestació a Bolívia

Font de la imatge: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07570.pdfEl següent mapa ens mostra els ecosistemes que han estat afectats per la deforestació
ALTRES IMPACTES SOBRE ELS RECURSOS NATURALS:


Font: elaboració pròpia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada